Algemene deelnemersvoorwaarden

Voorwaarden acties en evenementen Pink Ribbon

Actievoorwaarden voor het organiseren van een evenement of actie

We zijn iedereen die een actie of evenement met het merk Pink Ribbon (onderdeel van KWF Kankerbestrijding) organiseert ontzettend dankbaar. Pink Ribbon streeft naar borstkanker voorkomen, beter behandelen en het leven na borstkanker zo prettig mogelijk maken. Daarom financiert Pink Ribbon projecten en onderzoeken die daaraan bijdragen. Om deze onderzoeken te kunnen financieren is veel geld nodig. Daarom vinden we het ontzettend fijn dat jij ons wilt helpen. Om ervoor te zorgen dat jouw actie of evenement aansluit op onze missie en doelstellingen, hanteren we de volgende actievoorwaarden: 

 • Je gaat actievoeren ten bate van Pink Ribbon en je verklaart hierbij dat jouw actie of evenement aansluit bij onze missie: een beter en langer leven voor de borstkankerpatiënt. Dit betekent dat de actie of het evenement geen betrekking heeft op risicofactoren van borstkanker zoals alcohol en tabak. Daarnaast vinden we acties en evenementen die zich richten op bloot of borsten niet gepast. Erotisch of pornografisch getinte acties of evenementen zijn niet toegestaan.
 • Je bent transparant over eventueel gemaakte kosten en over het bedrag dat je met de actie of het product afdraagt aan Pink Ribbon. De financiële afdracht vindt plaats binnen 2 weken na het eindigen van je evenement/actie. 
 • Zodra je je actie hebt voltooid stort je de opbrengst op je actiepagina die je op het platform hebt aangemaakt.

 

 • Wanneer je iets wil communiceren over de afdracht of de donatie aan Pink Ribbon, denk er dan aan dat de boodschap helder en transparant is; hoe je Pink Ribbon steunt en hoe de donatie voor Pink Ribbon tot stand komt. Bijvoorbeeld: “X euro van je inschrijfgeld doneren wij aan Pink Ribbon projecten”. Of: “Per verkocht product doneren wij X% van de verkoopprijs aan Pink Ribbon”. Indien je twijfelt over de wijze waarop je over de afdracht communiceert, neem dan contact met ons op via acties@pinkribbon.nl.  
 • We hebben een actielogo ontwikkeld, zodat je eenvoudig kunt communiceren dat de actie of het evenement vóór Pink Ribbon wordt georganiseerd. Oftewel Pink Ribbon is de begunstigde. Als je ‘Pink Ribbon’ in de naam van het product of evenement wilt verwerken, is het alleen toegestaan “ … in actie voor Pink Ribbon” te gebruiken. Je maakt géén gebruik van het Pink Ribbon-logo in je uitingen en in de naam van je actie of evenement gebruik je ook niet Pink Ribbon. Het actielogo van Pink Ribbon mag niet worden bewerkt en het gebruik ervan is uitsluitend toegestaan met onze voorafgaande toestemming via acties@pinkribbon.nl.  
 • Alle uitingen met betrekking tot borstkanker of Pink Ribbon en uitingen waarin het actielogo wordt afgebeeld, moeten vooraf schriftelijk door ons worden goedgekeurd via acties@pinkribbon.nl. Dit omdat wij hierin zorgvuldig te werk gaan. Zo nodig laten wij uitingen over dit onderwerp beoordelen door (medisch) specialisten. De communicatie-uitingen dienen respectvol en feitelijk juist te zijn.  
 • Jouw actie of evenement wordt volledig voor jouw risico georganiseerd. Pink Ribbon (onderdeel van KWF) is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) (toekomstige) schade die jij lijdt en/of mocht lijden in verband met jouw evenement of actie en al hetgeen dat daaruit voortvloeit. Je vrijwaart Pink Ribbon (onderdeel van KWF) van alle aanspraken van derden die verband houden met jouw evenement of actie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle (toekomstige) schade en/of kosten die een andere partij in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.  
 • Door het organiseren van jouw evenement of actie geef je Pink Ribbon toestemming je gegevens te gebruiken voor communicatie- en/of wervingsdoeleinden.  
 • Als derde(n) of Pink Ribbon een evenement afgelast op grond van overmacht, is teruggave van het inschrijfgeld niet mogelijk. Onder overmacht wordt verstaan dat derde(n) of Pink Ribbon geen schuld heeft aan dat het evenement niet kan doorgaan. De betaalde inschrijfgelden of donaties die in het evenement gemoeid zijn, worden in geval van overmacht niet teruggestort.  

Algemene voorwaarden 

 • Sommige acties/evenementen kunnen afgewezen worden op grond van ‘ongeschikt voor Pink Ribbon (onderdeel van KWF)’. Dit is door Pink Ribbon zelf in te vullen en te bepalen. Mocht je twijfelen of jouw actie bij het doel dat voor het label Pink Ribbon staat, neem dan contact met ons op via 020-5700 525 (ma t/m vr. 9.00 - 17.00 uur, gebruikelijke belkosten) of mail naar acties@pinkribbon.nl.
 • Pink Ribbon zal met grote zorgvuldigheid je persoonsgegevens verwerken conform ons privacy statement
 • Afhankelijk van de impact en/of de grootte van je actie of evenement stellen wij een overeenkomst met je op.

Tips 

 • Een (persoonlijke) motivatie waarom je hebt gekozen voor je actie(s) voor Pink Ribbon is voor je klanten & relaties, of voor je familie, vrienden en collega’s erg inspirerend om te lezen. Op www.pinkribbon.nl vind je meer informatie over het werk van Pink Ribbon. 
 • Indien je foto’s of teksten van anderen wilt gebruiken, denk er dan aan om toestemming te vragen aan de fotograaf, de mensen die op de foto staan en/of de auteur van de tekst. Dit in verband met intellectuele eigendomsrechten en de privacy van de betrokken personen. 
 • Indien je promotiemateriaal ophangt in openbare ruimtes, vergeet dan niet om, indien nodig, daar toestemming voor te vragen. 

Overige bepalingen 

Roken: Pink Ribbon wil vanwege haar anti-rookbeleid en de duidelijke relatie die er is tussen roken en kanker nooit in verband worden gebracht met de tabaksindustrie. Je betrekt binnen het kader van je activiteiten dan ook geen organisaties opererend in de tabaksindustrie. Ook probeer je jouw actie/evenement als niet-roken activiteit neer te zetten. 

Farmaceutische industrie: als je, op welke manier dan ook, organisaties die opereren binnen de farmaceutische industrie bij jouw activiteiten betrekt, dan is altijd overleg met Pink Ribbon nodig. Ook bij samenwerking met de cosmetische industrie en de ‘commercieel medische industrie’ is terughoudendheid geboden. Overleg bij twijfel met de betrokken contactpersoon van Pink Ribbon. 

Alternatieve geneeswijzen: samenwerking met personen of instellingen op het terrein van alternatieve geneeswijzen is niet wenselijk, overleg met je Pink Ribbon -contactpersoon is noodzakelijk. 

Alcohol: gezien de tegenstrijdige belangen (alcoholpromotie vanuit de industrie versus alcoholmatiging vanuit Pink Ribbon) wordt er vanuit Pink Ribbon niet samengewerkt met de alcoholindustrie. Wanneer jouw actie of evenement mede-gesponsord wordt door de alcoholindustrie (zoals veel muziekevenementen) dan ligt die verantwoordelijkheid bij jou en niet bij Pink Ribbon. De afspraak is dat het actievignet van Pink Ribbon nooit naast een uiting van een alcoholfabrikant komt te staan. Er kan geen directe relatie worden gelegd tussen de alcoholindustrie en Pink Ribbon. Informeer altijd je contactpersoon binnen Pink Ribbon. 

Gevaarlijke (chemische) stoffen: vanuit Pink Ribbon is het niet wenselijk samen te werken met de (petro)chemische industrie. Veel bedrijven werken met kankerverwekkende stoffen. Informeer bij twijfel bij je contactpersoon van Pink Ribbon. 

Voeding: Pink Ribbon hanteert de stelregel dat er geen gezond of ongezond voedingsmiddel bestaat maar dat er slechts een (on)gezond voedingspatroon is. Samenwerking met de voedingsindustrie bevindt zich in de meeste gevallen in een grijs gebied, waar Pink Ribbon liever buiten wordt gelaten. Let er daarom op dat je het actievignet van Pink Ribbon nooit bij dat van een voedingsproduct plaats. Wat wel kan is sponsoring door bijvoorbeeld de groenteman, een bakker etc. Informeer bij twijfel bij je contactpersoon. 

Overig: naast bovenstaande categorieën is er nog een aantal type bedrijven waar Pink Ribbon om uiteenlopende redenen liever niet mee samenwerkt. Het gaat om de seksindustrie, de tattoo- en piercingindustrie (Het zetten van een tatoeage of piercing kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Voor Tattooshops, piercingstudio's en specialisten voor permanente make-up is het daarom van belang dat zij een GGD-vergunning hebben dat dit veilig gebeurd. De GGD verstrekt deze alleen na een inspectie.), de wapenindustrie, bedrijfsactiviteiten met risico’s voor uitbuiting van kinderen en vrouwen, extreme politieke bewegingen en vormen van discriminatie.

Daarnaast kijkt Pink Ribbon naar de intenties van de organisatoren van een actie en verzekert zich van de integriteit van de opzet van een actie. 

Ter info

Pink Ribbon gebruikt nooit de frase/woorden ‘strijd tegen borstkanker’.

Nog altijd overlijden dagelijks ongeveer 9 mensen (ook mannen) aan de gevolgen van borstkanker. Al deze mensen hadden héél graag willen overleven, maar dat is, verdrietig genoeg, helaas niet gelukt. Door het gebruik 'strijd tegen borstkanker' zou de indruk gewekt kunnen worden dat overleven een keuze is: als je maar genoeg je best doet, ofwel voldoende strijdt, dan zou je borstkanker kunnen overwinnen. Dat is pijnlijk, met name voor de omgeving van de overledenen. Want we weten immers allemaal dat strijden niet per definitie leidt tot overleven. Dat is de reden waarom wij niet communiceren over de strijd tegen borstkanker. 

Promotiematerialen

Via onze webshop zijn er verschillende (promotie)materialen te bestellen om je evenement of actie aan te kleden met materialen van Pink Ribbon (lintjes, donatiebox etc.). 

Contact
Wil je iets vragen of overleggen, bel naar 020-5700 525 (ma t/m vr. 9.00 - 17.00 uur, de gebruikelijke belkosten) of stuur een e-mail naar acties@pinkribbon.nl

Over Pink Ribbon

Sinds oktober 2016 is Pink Ribbon onderdeel van KWF Kankerbestrijding. Pink Ribbon wordt als een eigen merk binnen de KWF organisatie aangewend. KWF Kankerbestrijding zet zich in voor het terugbrengen en onder controle krijgen van alle vormen van kanker. Het werven van fondsen met het label Pink Ribbon zet KWF Kankerbestrijding zich specifiek in voor borstkanker.

Meer informatie over het werven met het label van Pink Ribbon vind je op pinkribbon.nl

Hartelijk dank en veel succes bij de organisatie van je actie of evenement!

 

Veelgestelde vragen

Hoe breng ik mensen op de hoogte van mijn actie?

add remove

Vertel iedereen die je kent over je actie. Gebruik de handige actiematerialen om ook via social media aandacht voor je actie te vragen.

Fondsenwerven met een QR code, hoe werkt dat?

add remove
 • Log in op jouw account
 • Ga naar je dashboard
 • Kies: Bewerk mijn pagina
 • Scroll naar beneden
 • Klik op: Download QR-code of QR-poster
 • Sla je QR-code op als PDF
 • Deel je QR-code met je vrienden en hang de poster overal op

Is er een minimumbedrag dat ik moet ophalen met mijn actie?

add remove

Nee, er is geen minimumbedrag. Wij zijn met alle bedragen ontzettend blij en waarderen jouw steun! Let op! Soms is er een uitzondering. Voor sommige evenementen moet je bijvoorbeeld inschrijfgeld betalen of krijg je een beloning bij het halen van een bedrag. Kijk daarom goed op de hoofdpagina van het evenement voor meer informatie.