By Teep

Teep in actie voor Pink Ribbon

Wij als bedrijf door en voor vrouwen vinden het ontzettend belangrijk dat alle vrouwen zich comfortabel voelen in hun lichaam. Wij waren het er dan ook unaniem over eens dat wij een steentje willen bijdragen aan een maatschappelijk doel dat zich inzet voor vrouwen. Omdat we tenslotte boob tape verkopen kon dit geen ander doel zijn dan Pink Ribbon.

Pink Ribbon zet zich sinds 2016 in voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van borstkanker. Dit is belangrijk omdat 1 op de 7 vrouwen hiermee te maken krijgt. Iets wat iedereen kan overkomen dus! Juist daarom is het in onze ogen belangrijk hier meer aandacht voor te vragen.

Het aanbrengen van boob tape is hèt moment waarop vrouwen met hun borsten bezig zijn, controle uit kunnen voeren en symptomen kunnen constateren. Om deze reden voelen wij ons verantwoordelijk om op dit vlak iets te betekenen.

Hierom doneert Teep 10% van de omzet aan Pink Ribbon en informeren wij via onze kanalen ook over de symptomen van borstkanker. Zo hopen wij iets te kunnen betekenen voor onze klanten en volgers maar ook voor het onderzoek naar borstkanker.

Thank you to my Sponsors

69.40

Boobtape Kopen - Teep / Brego Entertainment Group B.V.

66.30

Boobtape Kopen - Teep / Brego Entertainment Group B.V.

44.40

BoobtapeBoobtape Kopen - Teep / Brego Entertainment Group B.v. Kopen - Teep / Brego Entertainment Group B.v.

27.70

Boobtape Kopen - Teep / Brego Entertainment Group B.V.